PARHAITEN MYYVäT TUOTTEET UUTUUDET KORKEAN CBD:N LAJIKKEET FEMINISOIDUT SIEMENET AUTOFLOWER SIEMENET REGULAR-SIEMENET OHEISTUOTTEET
ETUSIVU TIETOA BARNEY'SISTÄ KIERTUEELLA ASIAKASPALVELU ARVOSTELUT KANNABISSIEMENTEN VALIKOIMAT FEMINISOIDUT SIEMENET REGULAR-SIEMENET AUTOFLOWER SIEMENET BARNEY'S OHEISTUOTTEET

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Omistusoikeuden rajoitus

Kaikki materiaali tällä sivustolla, mukaanlukien, mutta ei poissulkevasti, kaikki informaatiosisältöinen teksti, asettelu ja ulkoasu, valokuvat, grafiikat, audio, video, viestit, interaktiivisen pikaviestinnän suunnittelu ja toiminnot, tiedostot, dokumentit, kuvat, ja muut materiaalit (myöh. "materiaalit"), joko julkisesti esitetty tai yksityisesti lähetetty, ja myös kaikki muokatut teokset, ovat Barney'sin tai muiden Barney'sille materiaalia lisensoineiden tahojen omistuksessa, ja niitä suojaavat tekijänoikeus-, tuotemerkki-, ja muut immateriaalioikeudet. Barney's sanoutuu irti omistusvaatimuksista tekijänoikeus-, tuotemerkki, palvelumerkki-, logo-, slogan-, domainnimi- ja kauppanimiasioissa niissä tapauksissa, kun kyse ei ole sen omaisuudesta.

Sivuilla esitettävää materiaalia ei tule kopioida, tuottaa uudelleen, julkaistaa uudelleen, ladata, lähettää, siirtää tai jakaa millään tavoin, mukaanlukien sähköpostitse tai muilla elektronisilla keinoilla ilman suostumusta Barney'siltä. Minkäänlainen materiaalien muokkaaminen, materiaalien käyttö verkkosivuilla tai verkossa sijaitsevilla tietokoneilla, tai materiaalien käyttö muuhun tarkoitukseen kuin henkilökohtaiseen ja epäkaupalliseen käyttöön ilman Barney's Souvenirs BV:n etukäteen antamaa suostumusta, käy materiaalien tekijänoikeus-, tuotemerkki- ja muita omistusoikeuksia vastaan ja on yksiselitteisesti kiellettyä

Linkit muille sivustoille

Sivusto voi sisältää sinulle osoitettuja linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivuille. Sivustolle on pääsy kolmannen osapuolen verkkosivustoilta. Kolmannen osapuolien sivustot eivät ole Barney'sin hallussa. Barney's ei ota tai hyväksy vastuuta kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisällöstä tai yksityisyyteen liittyvistä käytännöistä, mukaanlukien, mutta ei poissulkevasti, tiedot kolmannen osapuolen sivustoilla, jotka voivat sisältää linkin sivuille. Jos olet saapunut sivuille kolmannen osapuolen linkin kautta, sinua kuitenkin sitoo käyttö- ja sopimusehdot. Barney's Farm ei ota missään tapauksessa vastuuta mistään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tarjoamasta sisällöstä tai muista materiaaleista.

Takuuilmoitus

Vakuutat, että sivuston ja palveluiden käyttö on omalla vastuullasi. Sivusto, palvelut ja kaikki sisältö joka on saatavilla tai ladattavissa on tarjolla sellaisenaan ja kulloisenkin saatavuuden mukaan. Barney's kieltäytyy takaamasta, nimenomaisesti tai implisiittisesti, mukaanlukien, mutta ei poissulkevasti, markkinoitavuutta, tyytyväisyyttä, soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai loukkaamattomuutta. Neuvot tai informaatio, suullinen tai kirjallinen, jonka olet hankkinut Barney'siltä tai sivuston taikka palvelujen kautta ei anna sellaista takuuta, jota tässä ei ilmaista. p>

Barney's ei anna takuuta siitä, että palvelut tai mikään sisältö, joka on saatavilla sivustojen kautta tai mikään sisältö, joka sisältyy edellämainittuihin tai on ladattavissa edellämainitusta, soveltuu vaatimuksiisi, on täsmällistä, täydellistä, ajankohtaista tai nykypäiväistä, tai että sivusto tai palvelut ovat saatavilla katkoksitta, ajankohtaisia, turvallisia tai virheettömiä. Sellaisessa tapauksessa, jossa verkkosivuston sisältö on epätäsmällistä, epätäydellistä tai epäajankohtaista, Barney's ei tarkoituksellisesti tee virhettä materiaalin esittämisessä eikä Barney's tarkoituksellisesti tuo esille väärää tietoa.

Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikki materiaali ja/tai tiedot, jotka on ladattu tai muutoin hankittu sivustoa tai palveluita käyttämällä ja kaikki sisältö joka kuuluu edellä mainittuun tai on ladattu kyseessä olevalta, on sinun vastuullasi ja olet yksin vastuussa tietokonejärjestelmän vahingoista tai tietojen katoamisesta, joka aiheutuu materiaalin tai tietojen lataamisesta.

Barney's ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat, tai joiden väitetään aiheutuneen, suorasti tai epäsuorasti, sivustolla tai palveluissa tarjolla olevan, ehdotetun tai viitatun informaation tai ideoiden tai niiden hyödyntämisen vuoksi.

Barney's ja lisenssinantajat eivät tee esitystä tai takuuta sen suhteen, että sivusto, palvelut tai niille kuuluva sisältö tai on soveltuvaa tai saatavilla kaikilla geografisilla alueilla. Jos käytät palveluita Amerikan Yhdysvaltojen ulkopuolelta, olet yksin vastuussa menettelystä kaikkien lakien mukaisesti, mukaanlukien maahantuonti- ja maastavientirajoitukset muita maita koskien.

Vastuunjako

Barney's tai sen työntekijät eivät vastuussa suorista, epäsuorista, tapaturmaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka syntyvät käyttämällä tai kyvyttömyydestä käyttää sivustoa, palveluita tai sisältöä, joka kuulluu edellämainittuun tai on ladattavissa edellämainitusta, tai tiedoista, jotka ovat saatavilla sivustolta, palvelujen kautta, taikka maksuista, jotka syntyvät korvaavien palveluiden käytöstä tai joka syntyy luvattomasta käytöstä tai lähetettyjen tietojen vääristymisestä, mukaanlukien, mutta ei poissulkevasti, vahingot tuotoille, käytölle, tiedoille tai muille aineettomille asioille, siinäkin tapauksessa, että tämä on ennakoitavissa tai vaikka Barney'siä olisi tiedotettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.Hyväksyt, että Barney's Souvenirs BV:n kokonaisvastuu vahingoista, riippumatta toimista, ei tule ylittämään kokonaissummaa, jonka Barney's on vastaanottanut sinulta sivuston tai palveluiden käytön aikana. Mikäli sivuston, palvelujen ja/tai tuotteiden hyödyntäminen johtaa laitteiston tai tietojen huollon, korjauksen tai oikaisun tarpeeseen, otat vastuun kaikista kustannuksista.

© ​​​​​COPYRIGHT 2019 KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Yrityksen rekisterinumero: 34251957

Vain aikuisille. Sisältöä 18-vuotiaille tai vanhemmille; barneysfarm.com on tarkoitettu vain täysi-ikäisille henkilöille. Alankomaissa täysi-ikäisyyden ikäraja on 18 vuotta. Ole hyvä ja tutustu paikalliseen lainsäädäntöön sekä toimi sen mukaisesti. Me teemme kannabiksen siemeniä sisältävät lähetyksemme sillä varauksella, että niitä ei tulla käyttämään vastoin maan lainsäädäntöä. Asiakkaden tulee tiedostaa, että kannabiksen siemenet ovat laittomia joissain maissa. Barney's Farm toimittaa siemeniä sillä ehdolla, ettei niitä pyritä viemään maihin, joissa ne ovat laittomia. Kaikki tätä vastaan käyvät toimet ovat tekijän vastuulla, eikä Barney's Farm ole vastuussa tästä. Verkkosivustomme noudattaa Alankomaiden lainsäädäntöä. Siemenet myydään vain matkamuistoiksi, säilytettäväksi ja genetiikan säilömiseksi. Lainsäädännöllinen huomautus: Idättäminen on laitonta useimmissa maissa, ole hyvä ja tarkista oman maasi lainsäädöntö koskien siemeniä, oheistarvikkeita ja muita kannabiskulttuuriin liittyviä tuotteita.

Siirry sivustolle, olen yli 18-vuotiasEn hyväksy